Зар

2011-02-09

Н.В.Шанаева - Хүснэгт, бүдүүвчээр үзүүлсэн англи хэлний товч хэлзүй

2011-02-09
Зохиогч: Н.В.Шанаева
Хэвлэсэн он: 1991
Хуудасны тоо: 63 ш
Файлын чанар: PDF
Файлын хэмжээ: 53,4Mb

Товч танилцуулга: Энэхүү лавламжийг англи хэлний дүрмийг гүнзгийлүүлэн үзэж ул суурьтай эзэмшихийг хүсэгчдэд зориулав.
Тухайн хэлний хэлзүйн дүрмийг хялбар зэмшихийн тулд, нэгдүгээрт, үгсийн гадаад хэлбэр, өгүүлбэр дахь тэдгээрийн байрлалыг нүдээр харж тогтоох, хоёрдугаарт, эдгээр гадаад хэлбэрийг танин мэдэх чадварыг бий болгох хэрэгтэй байдаг.

ТАТАХ
http://adf.ly/TIsy

0 Сэтгэгдэл үлдээх

Саятаны сэтгэлгээний нууц

Зохиогч: Харв Экер
Хэвлэсэн он: 2006 он
Орчуулсан: Амжилтын хөтөч ТББ
Хуудасны тоо: 218 ш
Файлын хэмжээ: 193Mb

Товч танилцуулга: Амьдралыг өөрчлөх чадалтай энэхүү номноос та мөнгөний тал дээр өөрийн суурь итгэл үнэмшилээ зөв тодорхойлж, ухаалгаар өөрчлөснөөр олж буй орлого болон хөрөнгийн хэмжээгээ эрс өөрчлөх арга замуудад суралцагтун. Харв Экер 2 жил гаруйн хугацаанд тэг тэг хэмжээнээс саятны түвшинд хүрч чадсан туршлагаа танд дэлгэж байна. Энэ номыг унш тэгээд баяж!
"Энэ бол маш хүчирхэг, практик хэрэглэгдэхүүн сайтай, таны өмнө хэзээ ч уншиж байгаагүй, санхүүгийн гайхалтай ном. Энд таны бодол сэтгэлгээг өөрчлөх, улмаар таны амьдралыг тэр чигээр нь өөрчлөх гайхалтай хурц санаа, стратегиуд өгүүлэгдсэн байна."

ТАТАХ
http://adf.ly/TIsy

түр хүлээгээд SKIP товчийг дарж татах линк рүү шилжинэ үү...

1 Сэтгэгдэл үлдээх

2011-02-08

GCSE English (Instant Revision)

2011-02-08
GCSE English (Instant Revision)
Зохиогч: Andrew Bennett
Хэвлэсэн: Collins
Хэвлэсэн огноо: 2001
Хэвлэлийн тоо: 131
Хэвлэлийн чанар: PDF
Файлын хэмжээ: 5,85 MB


0 Сэтгэгдэл үлдээх

Oxford English for Information Technology: Student book and Audio

Хэвлэсэн: Oxford University Press
Хэвлэсэн огноо: 2002
Хэвлэлийн хуудас: 225
Хэвлэлийн чанар: PDF, MP3
Файлын хэмжээ: 58 MB


0 Сэтгэгдэл үлдээх

2011-01-23

English Result Elementary: Resource Book

2011-01-23
English Result Elementary: Resource Book
Файлын хэлбэр: PDF
Файлын хэмжээ: 46 MB


0 Сэтгэгдэл үлдээх

Featured Video